Током НЕДЕЉЕ 17. Март 2023.

Драги Роде, 

Радуј се!
Слободан народ Србије прогласио је своју - нашу слободну суверену државу!

ГРАМОТА - достоиному братскому народу Сербскому

Живеле Србске државе и Поморске!
Живели сви народи нашег Хелма!

А да се подсетимо датума који улазе уписани великим словима у историју наше отаџбине: 

16.06.2020. године формирана је Привремена Скупштина народа достојног Србије, која је до сада одржала тридесет пет седница и донела преко три стотине одлука, и то све у корист народа и државе Србије.

Први Србски Парламент после више од 100 година

Видео снимак прегледа недеље можете видети на РАМБЛ ПЛАТФОРМИ ОВДЕ: 

У четвртак 2. марта 2023. године у „амфитеатру" Бањичке шуме, у Београду, на свечаној 35. седници по реду Привремене Скупштине народа достојног Србије, васпостављена је суверена држава под именом: Србске земље и Поморске.

35. Седница - Привремене Скупштине народа достојног Србије

На овај изузетно свечан дан који је Србски народ чекао дуго година, у 10:40 часова, председница Привремене Скупштине народа достојног Србије је прогласила нашу новоформирану државу као део процеса настајања и стварања Златног доба живота у љубави, миру и благостању, како свих народа у свету тако и нас, на нашем Хелму.

А поводом проглашења наше суверене државе Србске земље и Поморске, на истој седници присутнима је прочитана Повеља - Грамата која је 14. фебруара 2023. године у Москви додељена нашем Вожду и народу:

1. Суверени титулари Русини-Руси су у Москви – главном граду Руске Федерације, 14.02.2023. године достојном братском народу Србском издали Грамату. Суверено обновљено титуларство Русина-Руса засновано је на Богом датим принципима (за разлику од титуларства Велике Британије и Скандинавских земаља које почива на пиратском праву). Као председник обновљеног титуларства 14.03.2021. године на Јалти, Гецко Пјотр је 22.12.2021. године дао мандат Владимиру Владимировичу Путину за обнављање свих међународних права СССР-а као и право за почетак специјалне операције у Украјини. Гецко Пјотр је потписник издате Грамате достојном Србском народу. Текст документа гласи:

Повеља
достојном братском народу Србском

за обнављање свих Права, Мандата и Титула на аутохтоним Титуларним Руским Земљама у саставу савезне државе „Сувереног Руског Савеза – РУС“!!! +

1) Вожду Србског народа Душану Дунђеру се даје МАНДАТ за потпуну власт у интересу србског народа, за обнављање Уставног поретка на целокупној територији у оквирима Србских земаља и Поморских у оквирима државних граница Јурисдикције ФНРЈ, регистрованих у УН од 1949. године.

2) 14.03.2021. године је у граду Јалта основана савезна држава „Суверени Руски Савез-РУС“.
У основу савеза су уграђена сва Права, Мандати и Титуле претходно Основаних од стране Суверених Титулара Русина Суверених држава:
УССР/МАССР - 1936.;
РП Рус - 1919.;
БССР - 1936.;
Савез ССР - 1936.;
Укупно 25 држава Европе, државе СУЕП, међу њима и ФНРЈ (Србија), које су биле основане у оквиру Јалтинско-Постдамског светског система између 1944. и 1952. године на основу Права, Мандата, Титула Суверена Титулара Русина. 

Суверени Русини-Руси, као законски Оснивачи, представници УССР/МССР, БССР, Савеза ССР као и 25 држава Европе, држава СУЕП, ЗАХТЕВАЈУ да се на своја достојна места врате државе-Оснивачи организације УН, њихови законски представници из редова земаља-чланица СУЕП, са мандатима од Суверена Титулара Русина, НВЦ Матица Русина. 

Дани документ је састављен у два идентична примерка, један на руском, други на србском језику, оба примерка су сачињена на једном листу. 

Председник НВЦ Матица Русина
Гецко П.И.
Русија, Москва, 14. фебруар 2023 год.

ГРАМОТА - достоиному братскому народу Сербскому
Повеља, достојном братском народу Србском

На истој, свечаној 35. седници Привремене Скупштине народа достојног Србије, заменик Председника Скупштине Милан Мандић обавестио је присутне да се током боравка наше делегације у Москви, у међувремену, одиграо веома важан догађај, и потписани документ је прочитао присутнима. Текст декларације је следећи:

ЗАЈЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА
о узајамном признању –
Републике Србије и Републике УССР/МАССР/РП Рус

Представљајући интересе својих народа,
Пуномоћни представници Суверене Републике Србије, који су на бази Устава Републике 16. јуна 2020. године формирали Привремену Скупштину народа достојног Србије и органе власти, и 

Пуномоћни представници Закарпатске области Де-јуре - светски признате од стране 52 државе Републике Подкарпатска Рус (1919.год.), у којој је на Закарпатском обласном референдуму од 1. децембра 1991. године 78.8% већином гласова изражена ВОЉА аутохтоног народа, као дела јединственог Титуларног Руског народа, ЗА „Специјалну самоуправну територију, као субјект, који не припада било каквим другим територијално-административним формацијама“- то јест формацијама у формату страних Трастова, 

Из разлога хибридне стране окупације УССР у државним границама јурисдикције Савеза ССР, које су регистроване у УН од 1946. Године, био је поново покренута Влада УССР/МАССР/РП Рус 2008. године на основу права Оснивача Суверена Титулара Русина од 1919. године – РП Рус и од 1936. године – УССР/МАССР, БССР, Савез ССР, 

Вођени тежњом да заштите и обезбеде грађанска, политичка, социјална и економска права својих грађана, полазећи од жеље за очувањем и јачањем традиционално блиских веза и односа, признајући Русинска Права, Мандате и Титуле, Универзалну декларацију о људским правима, руководећи се одредбама Повеље Уједињених нација и других међународних правних аката који обезбеђују право народа на самоопредељење, 

Схватајући значај општег проблема јачања безбедности на територијама наших држава, у вези са војним активностима предузетим од стране организоване криминалне групе, која је преузела власт, хибридно окупирала УССР и води рат против цивилног становништва, полазећи од принципа немешања у унутрашње ствари других земаља, равноправности и самоопредељења народа, одбацујући и осуђујући употребу силе или претњу силом, прихватамо Заједничку декларацију о узајамном признању - Суверене Републике Србије и Републике УССР/МАССР/РП Рус, изјављујемо следеће: 

1.Република Србија и УССР/МАССР/РП Рус, представљају начелно социјалистичке, секуларне, социјалне и правне државе са републиканском формом владавине, које се обавезују да обнове уставни поредак, обезбеде права и слободе својих грађана, права националних мањина, одржавају мир и слогу у оквирима савезне државе „Суверени Руски Савез - Рус“, основане од стране Суверена Титулара Русина 14. марта 2021. године. У граду Јалта, РСФСР – Русија. 

2.Република Србија и УССР/МАССР/РП Рус, као независне државе, узајамно признају једна другу на основу ове Заједничке Декларације.


Од УССР/МАССР/РП Рус:
Председник Републике УССР/МАССР/РП Рус
Суверен Титулар Пјотр Гецко

Од Суверене Републике Србије:
Председник Привремене Скупштине народа достојног Србије
Оливера Илић

ЗАЈЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА о узајамном признању – Републике Србије и Републике УССР/МАССР/РП Рус

Подстакнти критичним историјским тренутком у коме се налазе Србија и цео свет, Привремена скупштина народа достојног Србије спроводи испитивање јавног мњења о познавању стања у Србији и свету у погледу суверенитета и безбедности.

Живеле Србске државе и Поморске! 

Живели сви народи нашег Хелма!

Leave a Reply

Your email address will not be published.