Разбијање МАТРИКСА се догађа

Привремена Скупштина народа достојног Србије
348 дана и ноћи
чува пламен слободе на Платоу Истине и Слободе. 

Поводом организовања Новогодишњег концерта испред здања Скупштине, на адреси Трг Николе Пашића 13, Привремена Скупштина народа достојног Србије обратила се писменим дописима установама чијим запосленима ми, народ, плаћамо да нас заступају.

25. децембра 2022. године Привремена Скупштина народа достојног Србије донела је одлуку којом СЕ ЗАБРАЊУЈЕ организација и одржавање концерта поводом дочека Нове године на платоу испред зграде Народне скупштине, на адреси Трг Николе Пашића бр 13 у Београду, јер за одржавање таквих и сличних манифестација, на том простору, не постоје просторни и безбедносни услови.

Видео снимак можете видети и на ЈуТјубу и на РАМБЛ ПЛАТФОРМИ:

У образложењу се наводи да Привремена Скупштина народа достојног Србије једина легално врши законодавну, извршну и судску власт у држави Србији од 16.06.2020. године. Председница Привремене Скупштине народа достојног Србије је донела одлуку о забрани извођења свих грађевинских радова на платоу испред и око здања Народне скупштине, као и у самом објекту, на основу које су, у претходном периоду, били обустављани сви радови.

Odluka 1-X-104-2022 Забрана
Odluka 1-X-104-2022 Забрана

Овде можете преузети документ:


25. децембра 2022. године, у складу са донетом одлуком којом СЕ ЗАБРАЊУЈЕ организација и одржавање концерта поводом дочека Нове године на платоу испред зграде Народне скупштине,заведену под бројем 1-X-104-2022, Председница Привремене скупштине народа достојног Србије послала је допис са налогом Привредном друштву за изнајмљивање и монтажу сценске опреме Stage Pro д.о.о. Прељина, Ибарски пут 225, 32212 из Прељине, са матичним бројем 20056584, ПИБ 103964172 да престане са постављањем објеката на наведеном простору и да све до сада постављене објекте са тог простора уклони и плато испред Народне скуштине врати у првобитно стање. Свако супротно поступање од претходно наведеног сматра се тенденциозном провокацијом. За било какав евентуални сукоб одговорни су организатори и њихови саучесници и биће најстрожије кажњени.

dopis StagePro
dopis StagePro

Овде можете преузети документ:


Дана 25. децембра 2022. године, Председница Привремене Скупштине народа достојног Србије обавестила је Службу зграде Народне скупштине, Службу обезбеђења на адреси Трг Николе Пашића 13 Београд, о одлуци под бројем 1-X-104/2022, Привремене Скупштине народа достојног Србије којом се забрањује организација и одржавање концерта поводом дочека Нове године на платоу испред зграде Народне скупштине на адреси Трг Николе Пашића бр 13, у Београду јер за одржавање таквих и сличних манифестација, на том простору, не постоје просторни и безбедносни услови.

dopis Skupstina
dopis Skupstina

Овде можете преузети документ:


27. децембра 2022. године, Председница Привремене Скупштине народа достојног Србије обратила се ПС Стари град, у улици Мајке Јевросиме бр. 23, у допису број 1-IX-000117-2022, обавестивши их о одлуци под бројем 1-X-104/2022 од 25.12.2022. године којом се забрањује организација и одржавање концерта поводом дочека Нове 2023. године на платоу испред зграде Народне скупштине, јер за одржавање таквих и сличних манифестација не постоје просторни и безбедносни услови.
Наведена одлука је достављена 26.12.2022. године Полицијској станици Стари град, Служби обезбеђења Народне скупштине и привредном друштву за изнајмљивање и монтажу сценске опреме Stage Pro д.о.о. Прељина. Оглушивши се о добијени налог да се прекину радови на постављању бине на наведеном простору и да плато врате у првобитно стање, фирма STAGE PRO д.о.о. Прељина је наставила са монтажом и припремом за одржавање забрањеног догађаја. Напомиње се да је овакво одржавање скупа непримерено у ситуацији у којој се Србија и Србски народ сада налази и садржи пуно ризичних и провокативних елемената (могућност конзумирања алкохола и психоактивних супстанци) који могу потенцијално да угрозе јавни ред и мир, као и објекте и чланове Привремене Скупштине народа достојног Србије.
У допису је на крају упућен позив надлежнима да у складу са чл. 30 Закона о полицији предузму мере у складу са својом надлежношћу и да на платоу испред зграде Народне скупштине на Тргу Николе Пашића бр 13, у Београду заштите објекте и чланове Привремене Скупштине народа достојног Србије који се ту даноноћно налазе од 16.01.2022. године, а према јавно познатој Дозволи бр. 1-II-000102/2022 oд 13.01.2022. године.

dopis PS Stari grad

Овде можете преузети документ:


Дана 27. децембра 2022. године испред Привремене Скупштине народа достојног Србије послат је допис Градској управи града Београда, Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију,у улици 27. марта 43-45 у Београду, под бројем 1-IX-000119-2022, у коме се обавештавају сви запослени ове установе да је Привремена Скупштина народа достојног Србије донела Одлуку бр. 1-X-104/2022 од 25.12.2022. године којом се забрањује организација и одржавање концерта поводом дочека Нове године 2023. на платоу испред зграде Народне скупштине.
Надлежни су упознати са свим дописима које је Председница Привремене Скупштине народа достојног Србије проследила, свим одговорним лицима и установама који учествују у овој организацији манифестације.

Допис Градска управа
Допис Градска управа

Овде можете преузети документ:


27. децембра 2022. године, председница Привремене Скупштине народа достојног Србије. Оливера Илић, обратила се Оделењу за комуналне послове и комуналну инспекцију (допис број 1-IX-000118-2022) обавестивши их да је 25.децембра 2022. године Привремена Скупштина народа достојног Србије донела одлуку (одлука бр. 1-X-104/2022) којом се забрањује организација и одржавање концерта поводом дочека Нове године на платоу испред зграде Народне скупштине, јер за одржавање таквих и сличних манифестација, на том простору, не постоје просторни и безбедносни услови.
Такође, послат је налог и Привредном друштву за изнајмљивање и монтажу сценске опреме Stage Pro д.о.о. из Прељине, да престане са радовима и плато испред Народне скуштине врати у првобитно стање. Међутим, они су се оглушили и наставили са радом.
На крају дописа, Привремена Скупштина народа достојног Србије позива припаднике Оделења за комуналне послове и комуналну инспекцију да, у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима и Закона о комуналној милицији, предузму мере у складу са сврхом свог постојања и својом надлежношћу и уклоне све конструкцције постављене за одржавање планираног концерта на Тргу Николе Пашића бр. 13, у Београду како би се плато испред зграде Народне скупштине вратио у првобитно стање.

dopis Komunalna policijja
dopis Komunalna policijja

Овде можете преузети документ:


Дана 28. децембра 2022. године послат је допис Управи Градске општине Стари град, Оделењу за комуналне послове и комуналну инспекцију Београд, Македонска 42, под бројем 1-IX-000120/2022, као одговор на Записник о инспекцијском надзору бр. 0000528 састављен 28.12.2022. године око 16:50 у Београду, у предмету вршења теренског инспекцијског надзора у погледу заузимања јавне површине постављањем шатора, озвучења, столова, столица и др. а односи се на слободан простор који користе чланови Привремене Скупштине народа достојног Србије. У даљем тексту дописа потписаног од стране Председнице Привремене Скупштине народа достојног Србије наведене су следеће примедбе:
- инспекцијска контрола је вршена супротно одредбама Закона о инспекцијском надзору без налога за инспекцијски надзор наводећи као разлог за ванредни инспекцијски надзор телефонско предлагање, а без присуства одговорног лица које поступајући инспектори нису чак ни позвали да присуствују инспекцијом надзору, нити да да своје примедбе на извршени инспекцијски надзор;
- нетачни су наводи које предметни записник садржи да су покретне ствари на контролисаној јавној површини постављене без правног основа. Те ствари су постављене на основу Одобрења Привремене Скупштине народа достојног Србије бр. 1-II-000103-б/2022 од 13.01.2022. године а које се налази у прилогу овог поднеска;
Нечитак је рукопис поступајућег инспектора, па је немогуће разазнати шта је све инспекцијским надзором утврђено и наложено, али на основу оног што се разазнаје из текста записника произилазе наведене примедбе. Предметне покретне ствари које су постављене на платоу испред зграде Народне скупштине на Тргу Николе Пашића бр. 13 у Београду, ту се налазе непрекидно од 16.01.2022. године па инспекторима који су вршили инспекцијски надзор није могло бити непознато ко је одговорно лице и по ком основу се ти објекти ту налазе. На предметном платоу Оделење за комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град нема надлежност да врши инспекцијски надзор, нити може да налаже на тој површини уклањање наведених објеката, имајући у виду да је одлуку о постављењу тих објеката и заузимању јавне површине донео највиши орган власти (законодавне власти) - Привремена Скупштина народа достојног Србије. Било какав покушај насилног уклањања напред наведених објеката биће третиран као кривично дело и биће санкционисан у складу са законом.

dopis inspekciji
dopis inspekciji

Овде можете преузети документ:


Да нас све подсетимо, да је дана 13. јануара 2020. године издато ОДОБРЕЊЕ са потписом Председнице Привремене Скупштине народа достојног Србије, под бројем 1-II-000103-б/2022, за постављање монтажно-демонтажних и покретних објеката на јавној површини на платоу испред здања Народне Скупштине, Трг Николе Пашића бр. 13 у Београду, и то: шатора, постоља за банере, банера, заштитних ограда (баријера), говорнице, звучника и озвучења са припадајућом опремом, столова и столица, клупа и кухиње, а који објекти су намењени и служе за рад Привремене Скупштине народа достојног Србије.
Ово одобрење важи од 16.01.2022. године и није временски ограничено. Доношење одлуке о уклањању ових објеката је искључиво у надлежности Привремене Скупштине народа достојног Србије. Други државни органи нити органи локалних самоуправа нису надлежни да одлучују о постављању и уклањању наведених објеката на предметној јавној површини.

odobrenje za plato 103b

Овде можете преузети документ:


На жалост, 

безумље политичара надвладало је разум часног дела полиције. 

Због реалне претње да ће прекомерном силом уклонити било кога, ко буде стајао на платоу испред здања скупштине, одлуком велике већине присутних на синоћној ванредној седници одлучено је да се померимо са тог места, како би смо сачували људе и опрему. 

Сваку нову информацију поделићемо са народом.

    1 Response to "Разбијање МАТРИКСА се догађа"

    • Zuzana

      KRAJNJE JE VREME DA SE OVAJ NAROD KRENE BUDITI

Leave a Reply

Your email address will not be published.