Истином на лаж

Попис 2022. године од самог почетка прате разна тумачења и контраверзе, али ретко ко је проникао у праву намеру пописа. Кренимо у разоткривање.

Видео снимак можете видети на РАМБЛ ПЛАТФОРМИ ОВДЕ:

Истином на лаж

1. Финансирање пописа је противзаконито

Одредбама члана 23. Закона о попису становништва, домаћинства и станова 2022 године предвиђено је да се
„Средства за финансирање послова у вези са Пописом обезбеђују се у буџету Републике Србије, а Републички завод за статистику врши пренос дела одобрених средстава на подрачуне за посебне намене пописним комисијама за спровођење Пописа“ 

Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine (paragraf.rs) 

С друге стране имамо јавно објављено да се
„Овај пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије“ 

https://popis2022.stat.gov.rs/media/30929/001b-p1-srpski-cirilica.pdf 

Може се закључити да је попис наручила европска унија а не република Србија, тако да ће и подаци бити прослеђени наручиоцу посла. 

2. Издаја Косова и Метохије 

Занимљиво је да је немогуће наћи вест да се попис врши у јужној Србској покрјини ,на Косову и Метохији. Медији су се потрудили да о томе не обавештавају. Када се опет погледа ко је наручилац посла, онда је сасвим јасно да Србија не треба да рачуна на Косово и Метохију као свој део територије. Учествовањем у попису даје се легитимитет таквом стању, јер признајемо да смо држављани земње која је у границама пописних јединица.

3. Питања има разних и сувишних што се тиче саме потребе пописа. 

Ево неких примера: 

ЈМБГ – није статистички податак, већ врло важан лични податак, и по правилу се користи као „кључ” за повезивање различитих база података које садрже податке о личности. Подаци о образовној институцији није статистички податак, али јесте занимљив за оне који желе да униште школство односно оне школе које још увек држе висок ниво квалитета бнаставе и школују људе Подаци о економској активности су сувишна у делу спознавања где ко ради.

Подаци из „Упитника за домаћинство и стан“ су сви непотребни са становишта статистике, али су веома корисни да се процени економска снага становника Србије, и какоби се направиле стратегије за даље уништавање.

Да за сваку болест постоји лек, доказују и људи који се у Србији свом снагом боре да се успостави живот достојан човека и да се изборена слобода трајно успостави.
Привремена Скупштина народа достојног Србије је донела низ одлука на 28. и 29. седници да у су сви држављани Србије који су обухваћени пописом становништва који ће бити вршен од 01.10.2022. године до 31.10.2022. године, ослобођени дужности давања одговора на питања пописивачима која се тичу њиховог здравственог, социјалног и имовинског стања.

Такође, истом одлуком стављена је ван снаге (брисана је) одредба Закона о попису становништва, домаћинстава и станова која је садржана у члану 32 тог закона, а којом је било предвиђено кажњавање лица обухваћених пописом и лица која су дужна да дају податке о одсутним члановима домаћинства, односно родитељи, усвојитељи и
старатељи лица млађих од 15 година, уколико одбију да одговоре на питања у пописним упитницима или уколико дају нетачне и непотпуне одговоре.

Донета су упутства становништву у вези пописа:

Упутство за попис становништва 2022 – Привремена Скупштина Народа Достојног Србије (privremenaskupstinanarodasrbije.com) 

Попис није обавезан ! . Постоји правни основ како се одбранити,за шта се побринуо правни тим ПривременеСкупштине народа достојног Србије.
Припремњен је допис који је потребно да сваки становник пошаље Републичком заводу за статистику. Можете га преузети са сајта: 

https://privremenaskupstinanarodasrbije.com/novosti/obavestenje-republickom-zavodu-za-statistiku-i-popisivacima-2022/ 

Додатно постоји и изјава коју потписује сваки грађанин, и може се предати пописивачу.

И као много пута до сада Др. Душан Дунђер нам је указао како се манипулише народом и како користе наше незнање у своју корист.

Будан народ – Слободан народ !

Октобар 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.