Taijiquan-water style

PRVI PUT U SRBIJI

M°i Dr Wang Zhixiang predstavlja “Taijiquan-water style”

Taijiquan-water style, inspirisan karakteristikama vode: 
protokom, snagom talasa, spiralom vrtloga.

B Ranč Bukovik
Aranđelovac
08-10 septembar 2023.


PROGRAM

Petak 8.09.
od 19h
Predstavljanje M° i Dr Wanga i međusobno upoznavanje, pitanja i odgovori

Subota 09.09.
09 - 12h
Meditacija, Čigong -osnove za unutrašnji rad Neigong
14 - 18h
Terapeutski Čigong

Nedelja 10.09.
09 - 12h
Taijiquan- water style: osnovni koncept sistema “vodeni stil” i predstavljanje kratke
forme 32 sekvence
14 - 17h
Vežbanje forme 32 i vežbanje u dvoje Tuishou

Obrazac za registraciju

Klikom na donje dugme, skinuti obrazac za prijavu, popuniti i poslati zajedno sa uplatnicom na sledeći email: orocentar2222@gmail.com

Kretati se stojeći i stajati krećući se!
Zadovoljstvo kretanja 

Energija je životna sila koja aktivira sve funkcije i upravlja svim procesima u ljudskom telu, voljnim i nevoljnim. 

Ako tako posmatramo,čovek, kao neodvojivi deo prirode, a samim tim i njegovo telo, u stalnoj je interakciji sa energijama oko sebe. Energije Sunca i Zemlje prodiru u svaku našu ćeliju i daju oblik našem energetskom telu. Od toga koliko su te unutrašnje energije usklađene sa drugim energijama zavisi unutrašnja stabilnost. Tako dolazimo do zaključka da je ravnoteža suština energetske medicine. 

Ravnoteža i harmonija energija su, dakle, glavne tačke preko kojih možemo da održavamo zdravlje, kao i unutrašnje stanje mira. 

KINEZI PREPOZNAJU TRI ŽIVOTNA BLAGA
TELO, ENERGIJA I DUH

TELO je HRAM života
ENERGIJA je životna SILA
DUH UPRAVLJA životom

Ukoliko jedan od ova tri elementa izgubi ravnotežu, sva tri elementa bivaju oštećena. Naše zdravlje zavisi koliko smo u harmoniji sa našom dušom i duhom. Biti predvođeni DUHOM daje dobrobit svim trima elementima. TELO prirodno sledi DUH preko ENERGIJE koja je prirodna veza između duha i tela. 

Osnovni rezultati primene energetskih vežbi jesu regulisanje telesnih funkcija, opuštanje mišića, stabilnost duha i mir uma-POSTIZANJE JEDINSTVA uma i tela.
Vežbajući Taiji, učimo da prihvatimo promenu kao životnu činjenicu postajući duboko osetljivi na ritam stvari, te počinjemo da funkcionišemo u skladu sa promenama, ne protiveći se, prilagođavajući se životnim događajima, razvijajući fleksibilnost radije nego otpor i rigidnost. 

Ukratko, Taijiquan je praksa koja uključuje um i telo, emocije i duh. Na psihološkom nivou, vežbe povećavaju komunikaciju između uma i tela, omogućavajući da se oboje efikasnije povezuju. Sa praksom i otpuštanjem tenzija raste osećaj smirenosti i samopouzdanja. Veza između Taijiquana i blagostanja u svakodnevnom životu je element koji je vidno prisutan sa konstantnom vežbom. Rađa se osećaj zvadovoljstva kretanja. 

Taijiquan se praktikuje prvenstveno za poboljšanje zdravlja, potraga za sopstvenim Centrom. 

Uči se pomoću kodifikovanih pokreta (pravilna pozicija tela) kombinovanih sa mirnim, dubokim disanjem.Koristi se opuštenost i mekoća u pokretu.
Poznatiji još kao gimnastika dugog života, Taijiquan se bazira na temeljnoj studiji pokreta uskladjenih sa korektnim sistemom disanja i učenju naučnih principa koji regulišu fiziološku funkciju pokreta. Preporučuje se kao vežba za individualno zdravlje koja pomaže da se održi elastičnost vezivnog tkiva, fizička otpornost i emotivna smirenost, održava um i telo u ravnoteži i harmoniji. 

Ima snažnu preventivnu akciju na smanjenje fleksibilnosti mišića: smiruje misli, stabilizuje um, pojačava koncentraciju, ublažava stres, otvara um za nove mogućnosti, pomera sopstvene granice predubeđenja i ubeđenja. 

Daje mir, Centriranje, unutrašnju harmoniju, refleksivnost i spoznaju sopstvenog životnog prostora. 

Daje određenost i samopoštovanje. Kada postoji ravnoteža postoji zdravlje-Bolest je narušavanje ravnoteže. Bezbrižnost pri izvođenu ovih vežbi ne oživljava samo fiziološke mehanizme nego doprinosi i otklanjanju negativnih stanja duha koji često prate hronične bolesnike. 

Taiji nije invazivna tehnika , ne ide se silom protiv sile nego obrnuto koristi izbegavanja sile, uči nas da se fluidno prilagodimo ne pružajući otpor novinama koje nam život donosi. Život je pokret. Sve što je živo se kreće. Svet je u večitoj smeni energija. Ako uzmemo da je energija neba iznad, a energija zemlje ispod čovek se nalazi u sredini i u njemu se prelamaju Zakoni Prirode i kaže se da se u čoveku odslikavaju zakoni Makrokosmosa kao tzv.Mikrokosmos. 

Taiji nema ništa sa spoljašnjom formom i izvođenjem tehnika nego se radi o životnoj energiji, neguje se unutrašnji aspekt a ne spoljašnji. Zato su bitni elementi psihofizička ravnoteža i stabilnost uma kako bi energija mogla nesmetano da teče.
Jedan od najpoznatijih motiva ove borilačke veštine sugeriše „Ostati mirni u pokretu“. 

To što u miru možete lakše negovati "stabilnost", ravnotežu i ispravnu posturu tela je prilično razumljivo i uobičajeno. 

„Ostati mirni u pokretu“ ili "kretati se dok stojite u mestu"(što je jedno te isto), a to znači upravo ovo: kombinovati pomenute kvalitete „zatišja“, dinamike, „fluidnosti“ i harmonije pokreta. I taj princip se održava u kontinuitetu pokret za pokretom, neprestano svakog trenutka. Ovo posebno telesno iskustvo je zasnovano na osvešćivanju koje se vremenom transformiše u "energetski pokret" i može da izrazi neslućenu snagu, kao i da pruži praktičaru retko psihofizičko blagostanje. 

Neke od karakteristika ovog načina kretanja istaknute su kroz specifične metode izražavanja: 

-sporost ('man')je neophodan preduslov da um nauči da vodi energiju kroz telo;
-mekoća ('rou'), izvedena iz miofascijalne kontrole, kontrole tetiva i zglobova;
-duboko i voljno opuštanje ('song'), koje oslobađa telo od nesvesnih napetosti. 

Ovo „kretanje dok stojite“ – na opušten, harmoničan i svestan način – olakšava integraciju uma/tela/energije, jer je sposobno da spoji um i nameru, usklađujući tok unutrašnje energije koja hrani telesnu manifestaciju praktičara. Povezuje stalni dijalog UMA i TELA- sve što se desi u našem telu utiče odmah i na Um i obrnuto. Taiji promoviše samospoznaju sopstvenog tela i pojačava percepciju onoga što se dešava u telu i umu, prepoznaje emocije i misli i prevazilazi dualizma UM – TELO.
Takođe se uči ravnoteža i u međuljudskim odnosima- osjećaj i prepoznavanje energije drugoga. 

Prvi cilj i nivo vežbanja je preventiva i lečenje fizičkog tela. Blago i neagresivno angažuje sve mišiće, razgibava i učvršćuje tetive, ligamente i zglobove. Jača koštano-mišićni sistem, ublažava deformacije i bolesti kičme, povećava gipkost, produbljuje disanje, poboljšava krvotok, jača srce i uravnotežava rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Kroz blage unutrašnje i spoljne pokrete podstiče rad unutrašnjih organa. To obezbeđuje poboljšanje i očuvanje zdravlja, povećanje fizičke kondicije, oslobađa od psihifizičkog zamora i napetosti. 

Drugi cilj i nivo vežbanja zahteva više ulaganja kako na fizičkom, tako i na mentalnom planu. Kroz lagane i kružne pokrete, relaksirano abdominalno disanje i usmerenje uma pobuđuju se i uravnotežavaju energije tela. Uspostavlja se mir i harmonija u telu i umu. Čovek stiče svest o svom telu i energijama u - i oko njega. Stalna svesnost o tome, aktivira životnu energiju. Stiče se moć i snaga koja se javlja kada se svest i telo ujedine i kada to dovede do usresređenosti na jednu tačku. Taj nivo nije (ili je teško) moguće postići bez dubljeg razumevanja filozofske osnove Taijia i bez poznavanja i praktikovanja sličnih tehnika, koje se bave zakonitostima razvijanja i kretanja energije. 

Na najvišem nivou praktikovanja Taiji prerasta u sagledavanje i iskustveni doživljaj vlastite suštine. Postaje ne sredstvo, već način primene taoističke filozofije kroz pokret, kretanje, kroz život. Postaje put ka sveukupnoj svesnosti. Krajnji cilj Taiji-ja nije prosvetljenje, nego sjedinjenje onog što je po svojoj prirodi Jedno. 

Ako uđemo dublje u filozofiju simbola Taiji-ja predstavljenog večitom smenon Yin i Yang energija doći ćemo do toga da je snaga u imaginarnom i u nameri a ne u sili. Uraditi ili zamisliti pokret je ista stvar. Moć vizualizacije je ta koja pokreće energiju, u osnovi svega prvo stoji namera, zatim dolazi energija pa onda telo sledi na kraju.Kada se praktikuje Taiji (Yi) um, namera i (Qi) životna energia imaju vrhunsku ulogu komandnta, upravljača, a telo samo izvršava naredbu. 

Bitnu ulogu još predstavlja i zemljina teža koja predstavlja određujući faktor za nesmetan protok energije. Od suštinske je važnosti shvatiti ulogu gravitacione sile. Sve su ovo elementi koji predstavljaju unutrašnji rad, onaj nevidljivi, a koji je najbitniji za izvođenje pokreta i praktikovanje Taiji-ja. U tome i leži tajna primene Taiji-ja u borilačke svrhe gde se protivnik pobđuje bez borbe i primene fizičke sile nego namerom, imaginacijom i vizualizovanim vođenjem enrgije u željenom smeru. 

Taijiquan se još naziva i meditacija u pokretu pri čemu smirenost uma i psihofizička ravnoteža daju pokretima nesvakidašnju harmoniju koju možemo slobodno nazvati božanstvenom. Upravo je to i bila inspiracija autorki ovog teksta da knjigu, u kojoj prenosi svoje iskusto praktikovanja Taijiquana, naslovi “Božanska harmonija pokreta”!

Vesna Mlađenović

Leave a Reply

Your email address will not be published.