Словенско братство, Др. Душан Дунђер

Словенско братство

Велике речи великих људи - глас Србина далеко се чује!Људи говоре само донде докле могу да досегну. Онолико колико виде, толико могу и да кажу. Само највећи људи који имају у свом