Добро побеђује! Али још увек зло поставља оне који не знају да размишљају на важна места!

Добро увек побеђује

Добро увек побеђује! Ово су времена када се јасно може видети борба Добра и зла. Западни свет све чешће понавља потребу за очувањем њиховог начина живота и упире прстом на исток